Privacybeleid

Privacyverklaring Nederland Zont (versie 25 Augustus 2021)

Privacy Gegevens die worden verwerkt

Nederland Zont kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van Nederland Zont en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier of bij het aanvragen van een offerte aan ons hebt verstrekt. Door gebruik te maken van onze producten en/of diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Nederland Zont kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom heeft Nederland Zont mijn persoonsgegevens nodig?

Nederland Zont verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u dat verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, wanneer u telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Nederland Zont uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een door u of door uw bedrijf gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van promotieactiviteiten.

Hoe lang bewaart Nederland Zont mijn persoonsgegevens?

Nederland Zont bewaart uw persoonsgegevens in het klantenbestand. De gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard, dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens kunnen ook worden bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Beveiliging

Nederland Zont neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Nederland Zont maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen bestaan van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@nederlandzont.nl   

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen voor bijvoorbeeld een offerte. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie zodat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Statistieken en profilering

Voor het verzamelen van statistieken over het bezoek- en klikgedrag op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Hiermee krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren. Wij hebben Google niet toegestaan om de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of als de wet zegt dat dat moet.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze producten en/of diensten wijzigen, moeten wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Het is dus belangrijk om de datum van deze privacyverklaring in de gaten te houden. Wij zullen ons best doen wijzigingen duidelijk aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van verwerken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Nederland Zont Bv, Kernreactorstraat 13c, 3903LG Veenendaal

info@nederlandzont.nl   

0318 – 250 450

U heeft de volgende rechten:

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen of informeren, dan horen wij dat graag. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Wij zijn als volgt te bereiken:

Nederland Zont Bv, Kernreactorstraat 13c, 3903LG Veenendaal

info@nederlandzont.nl

0318 – 250 450